Hem

Välkommen att


Kocka hos Tina

TACK!

Tusen TACK alla Ni som gjort våra dagar så roliga och stimulerande under dessa sjutton år. Det gäller så väl cateringkunder, Bed & Breakfast- gäster som ”hemmakockar”.


HYRA LOKALEN
Möjligheten finns och har redan anammats av vissa sällskap, dvs man hyr lokalen dag- eller kvällstid för att ”kocka” på egen hand. Kanske läge att fira en vän eller avtacka en arbetskamrat. Det är bara fantasin, de 5 små köken (lagom för 10 kockar) och matsalens 20 stolar som begränsar verksamheten.


BEDRIVA EGNA KURSER
Dels tänker vi att det kanske finns en pedagogisk kock eller en matglad pedagog som vill arrangera egna inspirationskurser. Det kan gälla enstaka dagar/kvällar/helger eller traditionell kvällskurs. Alla förslag är förhandlingsbara.


CATERING
Inte aktuellt längre


”GOBITAR FRÅN IVÖSJÖBYGDEN” 

Beträffande ”Gobitar från Ivösjöbygden”- så är boken slutsåld och någon ny tryckning är inte aktuell.


BED & BREAKFAST

Verksamheten avyttrades 2015